Disclaimer

Door de pagina’s van deze site te bekijken gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. U moet geen gebruik maken van onze pagina's als u niet akkoord gaat met de volgende voorwaarden.

Weldkar is een private label van Laskar Hardinxveld BV. De inhoud van de pagina's zijn daarom copyright© Laskar Hardinxveld BV. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, doorgeven, distribueren of opslaan van een gedeelte of de gehele inhoud in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van Laskar Hardinxveld BV niet toegestaan, behalve als het in overeenstemming is met de navolgende toestemming.

Laskar Hardinxveld BV geeft u toestemming om alleen voor eigen gebruik, delen van deze pagina's in uw PC op te slaan of uit te printen. Voor individuele documenten op onze site gelden eventuele aanvullende voorwaarden.

Hoewel er alle zorg aan is besteed om de nauwkeurigheid van de inhoud van deze site te verzekeren, kan Laskar Hardinxveld BV geen enkele garantie - expliciet noch impliciet - geven met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of inhoud van de pagina's. De prijzen die worden weergegeven zijn altijd excl. BTW, tenzij anders vermeld. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Laskar Hardinxveld BV behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment pagina's te veranderen of de toegang ertoe te verhinderen. Laskar Hardinxveld BV accepteert geen verantwoordelijkheid voor materiaal dat gemaakt is of gepubliceerd wordt door derden, waarmee deze site een link heeft. Door materiaal naar een van onze servers te zenden, bijvoorbeeld via e-mail, gaat u akkoord met de hierna genoemde voorwaarden. Materiaal dat wij van u krijgen mag door ons gepubliceerd worden.

U staat er garant voor dat het materiaal geschikt is voor publicatie. U zult ons vrijwaren tegen elke derde partij die actie onderneemt naar aanleiding van het materiaal dat door u is gegeven. Tevens gaat u ermee akkoord dat u geen actie tegen ons zult ondernemen met betrekking tot materiaal dat u ons heeft gegeven.

Door ons materiaal aan te bieden staat u Laskar Hardinxveld BV toe dit materiaal te publiceren en/of op te nemen in beschrijvingen van onze producten zonder verplichtingen onzerzijds.